Activiteiten

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van
vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zontaclub aan de Leede
zich bezig met:
Advocacy, fundraising & samenwerking, en gezellige activiteiten. Hieronder lees je wat we op deze gebieden doen.

Avocacy: Stop Geweld tegen Vrouwen

In meer dan 90 landen wereldwijd wordt jaarlijks actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland deden vorig jaar 230 gemeenten mee. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld. Wordt medestander
van Orange the World!. Iedereen kan iets doen, vooral ook mannen en jongens. Doorbreek het taboe op praten over geweld door er juist over te praten, of zorg als actieve omstander dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen op het werk, op straat, in het OV of in het café.

Zontaclub aan de Leede werkt al jaren samen met de Soroptimisten clubs, het Vrouwennetwerk Leiden, Feminensa
en Amnesty Leiden. We betrekken de gemeente, bedrijven en organisaties om tijdens de Orange the World periode van 25 november tot 10 december om hun gebouwen snachts oranje te kleuren, om zo aandacht te vragen voor dit hardnekkig probleem. We zijn actief bezig om studenten van het MBO, HBO en WO te betrekken. Er is lesmateriaal, lezingen en zelfverdeligingscursussen beschikbaar. Elk jaren organiseren we poster campagnes en wisselende andere campagnes, zoals theater, film of een forum discussie..

Fundraising en samenwerken

Een recente fundraising actie vond plaats in Noordwijkerhout waar we slingers maakten om te verkopen tijdens de corso. Behalve de opbrengst, was de samenwerking met de lokale kwekers een groot succes.

Samenwerken met anderen

De actie Stem op een Vrouw werd door meerdere vrouwen organisaties omarmd. Aansluiten en meedoen met acties die onze Zonta doelen ondersteunen, doen we graag.

Gezellige activiteiten

Elke maand komen we bij elkaar om samen te borrelen en te eten. Als kleine club kunnen we thuis afspreken.
Iedereen kookt een keer. Samen leuke activiteiten ondernemen, zoals een bezoek aan Museum Voorlinden, doen
we graag.

Doneer