Doelen

Wij bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes.
Een wereld waarin vrouwenrechten gelijk staan aan mensenrechten en waarin iedere vrouw vanuit veiligheid en respect haar volle potentieel kan bereiken.

Orange the World Leiden – Veilig, overal en altijd

Zonta heeft een wereld voor ogen waarin geen enkele vrouw in angst voor geweld leeft. Al meer dan 100 jaar lang dragen wij door dienstverlening en belangenbehartiging bij aan het bereiken van een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Hoewel veel landen wetten hebben tegen huiselijk geweld, seksueel geweld en andere vormen
van gendergerelateerd geweld, zijn er uitdagingen bij de implementatie van deze wetten. Zonta heeft een historie van samenwerking met de Verenigde Naties en erkende NGO’s (Niet-gouvernementele organisatie).

Wij zetten ons daarom actief in voor de VN campagne Orange the World. Dit doen we samen met anderen; de Soroptimisten clubs, Vrouwennetwerk Leiden, Feminensa en Amnesty Leiden. Vanaf 25 November zijn er 16 dagen lang over de wereld acties om aandacht de vragen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Word ook #Medestander en teken mee: https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht. De verwezenlijking ervan creëert belangrijke sociaal-economische verbetering. Sustainable Development Goal nr. 5 van de Verenigde Naties staat voor het bereiken van gendergelijkheid en het empoweren van alle vrouwen en meisjes. Hoewel er vooruitgang is geboekt, heeft geen enkel land ter wereld gendergelijkheid bereikt.

Hoewel het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in 1957 geïntroduceerd werd met het Verdrag van Rome, blijft de zogenaamde ‘loonkloof’ in de praktijk bestaan, met slechts minimale verbeteringen tijdens de afgelopen jaren.
Zondagclub zet zich in om meer aandacht te vragen voor deze nog steeds actuele loonkloof. Met elke 1% dat de loonkloof vermindert, neemt het bruto binnenlands product (bbp) met 0,1% toe.

Houd meisjes in school – educatie is de sleutel tot emancipatie van vrouwen

Zonta maakt het verschil voor vrouwen en meisjes over de hele wereld via internationale projecten die we mede
vanuit Nederland via fundraising financieren en die door de Verenigde Naties (UNDP, UNESCO) worden uitgevoerd. Sinds de start van de internationale projecten heeft Zonta daar wereldwijd meer dan 35,9 miljoen dollar aan bijgedragen. In het biennium 2022 – 2024 staan 4 projecten centraal:
• De gezondheid van en het voorkomen van geweld voor meisjes in Peru.
• Een leven zonder geweld voor vrouwen en meisjes in Papoea-Nieuw-Guinea en Oost-Timor.
• Onderwijs voor meisjes in Madagaskar in een veilige en inclusieve omgeving met aandacht voor klimaatverandering.
• Een mondiaal programma om kwetsbare meisjes te beschermen door een einde te maken aan de mogelijkheid
van kindhuwelijken.

Zonta aan de Leede werkt meerjarig samen met Zonta Kampala in Oeganda om WC’s voor meisjes bij scholen te bouwen en meisjes leren zelf maandverband maken. Beide projecten zijn gericht op het in schoolhouden van meisjes en het voorkomen van ongewenste zwangerschapen.

Doneer