Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen
van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zontaclubs zich aan het motto: “bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes”.

Zontaclub aan de Leede

In 2003 is onze club opgericht door een actieve, en diverse groep vrouwen uit Leiden, Voorschoten, Warmond,
Noorwijk en Oegstgeest. Een aantal van hen is nog altijd lid. Nu bestaat onze actieve club uit 9 leden leden uit velerlei beroepsgroepen, achtergronden en leeftijden. We zijn een kleine club geworden door pensionering van oud-
leden en een verminderde aanwas. We staan zeer open voor nieuwe leden die mede richting geven aan de club en ideeën inbrengen.

Maandelijks komen we om en om bij elkaar thuis om zaken door te spreken en om gezellig samen te eten. Als we daarnaast ons bezig houden met een fundraising project, komen we extra bij elkaar. Andere leuke terugkerende activiteiten van de club zijn een zomerwandeling, diesviering en kerstdiner.

Jaarlijks zetten wij ons actief in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om geweld tegen vrouwen en
meisjes een halt toe te roepen. We ondersteunen het selecteren van kandidaten en het uitreiken van de
verschillende Zonta Awards

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In
2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag
zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.
Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een
bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.
De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN).

Doneer